Zdravstveno osiguranje

Svi učesnici Work and Travel USA programa moraju imati zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja programa odnosno do isteka radnog dijela naznačenog na dokumentu DS-2019(radnoj dozvoli).

Za razliku od drugih agencija gdje studenti plaćaju zdravstveno osiguranje po danu boravka u Americi svim Vikingovim studentima je zdravstveno osiguranje uključeno u cijenu programa nezavisno da li su SELF ili PREMIUM opcija.

U Grace periodu (turistički dio programa), zdravstveno osiguranje ne važi, osim ako ga student nije produžio sa svojim sponzorom, što se i dodatno naplaćuje.

Svaki student dobija polisu osiguranja i brošuru s uputstvima kako se koristi i koje zdravstvene usluge pokriva osiguranje. Savjetujemo svim učesnicima programa da prije puta naprave zdravstveni i stomatološki pregled. Sve bolesti nastale prije početka valjanosti dokumenta DS-2019 zdravstveno osiguranje ne pokriva, kao niti eventualne bolesti/povrede nastale za vrijeme trajanja programa pod uticajem alkohola.


  Proces verifikacije i dobijanje radne dozvole Zarada  57 |