DS-2019

DS-2019 je dokument koji studentu daje pravo ulaska u SAD i pravo na legalan rad. To je najvažniji dokument u cijelom programu, bez kojeg se ne može učestvovati u samom programu.

Obrazac sadrži podatke u učesniku i američkom poslodavcu te datume rada koje pokriva. Posebnost svakog obrasca je jedinstveni SEVIS broj, kao i bar kod koji sadrži. 

DS-2019 izdaje američki Sponzor nakon uspješne verifikacije radne ponude i potreban je za dobijanje J-1 vize u američkoj ambasadi!

 

 


  Šta je to Grace period? Interview za J1 vizu  57 |