Pay After program Share

Zadnju ratu Programa plaćaš u Septembru sljedeće godine !

 

Pay After program 1599 eur          

 • prva rata programa 150 eur
 • druga rata programa 150 eur
 • treća rata programa 150 eur
 • četvrta rata programa 1149 eur

Zadnji rok za prijavu na Pay After je 15.01.2022

U cijenu programa je uključeno:

 • Radna ponuda (job offer) i smještaj - detaljne informacije o lokaciji posla, adresi, telefonu poslodavca, poslu, satnici i isplati, broju radnih sati, uvjetima i cijeni smještaja te upute za odlazak kod poslodavca;
 • Orijentacijski sastanak i sve informacije vezane uz pravila programa i boravak u SAD-u (pre-departure orientation);
 • Prijavljivanje za dobivanje SSN-a (social security number);
 • 24 sata otvoren telefon za hitne slučajeve za vrijeme programa;
 • Obrazac DS-2019 (službeni dokument , potreban za viza intervju)
 • Zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja programa

Premium Placement:

 • Prva rata: 150 eur (prilikom upisa u program)
 • Druga rata: 150 eur (prilikom apliciranja kod poslodavca)
 • Treća rata : 150 eur (nakon izdavanja DS-2019 obrasca)
 • Zadnja rata (naj kasnije 15.09.2022)

 

Napomena: Naknada za SEVIS (35 USD) i naknada za razgovor za vizu (160USD) plaćaju se  posebno.

 

Koje su tvoje beneficije:

 

 • Program je pristupačniji
 • Ne trošiš vrijemena u traženje novaca
 • Ne trošiš vrijemena u traženje poslodavca
 • Ne trošiš vrijemena u traženje poslodavca
 • Plačaš program kad si več zaradio

 

 

Ogranićena ponuda

 

Prijavi se sa prijatelje ili preporuči nas

te ostvari dodatni popust do 200 eur !

 

Ne propuštaj priliku,prijavi se več sad

po naj povoljnije uvijete

 


Šta je Work and Travel?  

Apply Online Now!


Top Offers 58 Offers | See all