Koliko program traje?

Work and Travel USA program može maksimalno trajati 4 mjeseca. Datumi trajanja su 01.06.2019. - 25.09.2019.

Minimalno trajanje programa iznosi 2,5 mjeseca u okviru navedenog perioda.

Ukoliko student završi ranije sa radnom obvezom (istek J1 vize), ima pravo koristiti Grace period (turistički) dio programa od dana isteka J1 vize, ali ne duže od 30 dana.


  Zašto izabrati VIKING Prijavljivanje i dokumentacija  57 |