Prijavljivanje i dokumentacija Share

Prijaviti se možete u agenciji Viking Travel d.o.o. ili online preko mail-a , ispunjavanjem pristupnog obrasca, te potpisivanjem ugovora. Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće:

  • lična karta
  • studentski indeks
  • potvrda sa fakulteta (svrha: studentski status)
  • pasoš (važeći minimalno do 01.01.2020. godine)
  • lična fotografija (bilo kojih dimenzija)
  • CV (na engleskom jeziku)
  • motivaciono pismo (na engleskom jeziku, namijenjeno poslodavcu)

U situacijama kada Učesnik nije u mogućnosti doći lično u našu poslovnicu radi upisivanja u program, moguće je kompletnu proceduru (ispunjavanje pristupnog obrasca, potpisivanje ugovora, scan dokumenata) upisivanja u program kao i svih ostalih potrebnih radnji (potpisivanje radne ponude, intervju s poslodavcem, apliciranje za vizu..) vezanih za učestvovanje u programu obaviti i online.


  Koliko program traje? Studenti koji studiraju u inostranstvu  

Apply Online Now!


Top Offers 58 Offers | See all