SSN i drugi bitni dokumenti

Social Security Number: Ovaj broj služi kao identifikacioni broj poreznog obveznika i svako ko legalno radi u USA, mora ga imati! Prijavni obrazac možete skinuti sa linka: www.ssa.gov; a prijaviti se možete u najbližoj Social Security upravi (savjetovati se sa poslodavcem). 

Kartica sa brojem obično dođe na adresu koju ste ostavili u prijavi, u roku 2-12 nedelja. Preporučljivo je pričekati 7-10 dana nakon arrival check in-a sa prijavom za SSN kako biste bili sigurni da je vaša viza potvrđena na SEVIS-u (SEVIS – imigracijska baza podataka State Departmenta.)

1-800-772-1213 je broj na kojem možete provjeriti da li je vaša kartica gotova ili dobiti broj SSN-a ukoliko vam hitno treba, a kartica još nije došla na vašu adresu. Čim dobijete SSN – obavijestite vašeg poslodavca.

Potrebni dokumenti za dobijanje SSN-a: pasoš i viza, DS-2019, I-94 card, Sponsor letter. Preporučljivo je uvijek uz sebe imati i neki lični dokument sa slikom (npr. lična karta).

Drugi bitni dokumenti:

I-94: Dokument koji utvrđuje datum i mjesto dolaska u USA, viza status i trajanje statusa. Nakon što napravi arrival check in, student treba odštampati I-94 card (biće potrebno kod apliciranja za SSN, iako je moguće da će biti dovoljan samo pečat u pasošu koji ćete dobiti od imigracione službe nakon ulaska u USA) sa sledećeg linka: www.cbp.gov/I94

W4: Prije početka rada, Vaš poslodavac će Vam dati na popunjavanje obrazac W4. U ovom obrascu ćete unositi podatke koji se tiču određivanja stope poreza koju ćete plaćati za vrijeme Vašeg radnog odnosa u USA. Poslodavac bi vam trebao pomoći prilikom popunjavnja ovog obrasca.

W2: Nakon završetka vašeg radnog odnosa, čuvajte zadnji paycheck od svakog poslodavca kod kojeg ste radili ili tražite poslodavca da Vam pošalje W2 obrazac na kućnu adresu nakon završetka programa (zbog povraćaja poreza).


  SEVIS & Monthly check in Prekid programa  57 |