Smještaj Share

Studenti u SELF ARRANGED programu sami nalaze smještaj, dok studentima u PREMIUM PLACEMENT programu smještaj pronalazi i osigurava američki sponzor.

U radnoj ponudi svakog učesnika programa nalaze se informacije o uslovima smještaja. Smještaj podrazumijeva sobe (uglavnom zajedničke) uz upotrebu kupatila, ponekad i upotrebu kuhinje. Studenti su najčeće zajedno u smještaju razdvojeni na muške i ženske sobe ili stanove. Tako da je i smještaj jedan od aspekata programa gdje se možete družiti i živjeti s studentima iz cijelog svijeta.

Cijena smještaja zavisi od lokacije i poslodavca. Može biti besplatan, ali i koštati oko 150 USD/nedeljno. Prosječna nedeljna cijena smještaja je oko 90 USD. Plaćanje stanarine se najčešće reguliše odbijanjem od plate. Većina poslodavaca zahtijeva da studenti uplate depozit, između 100 i 200 USD, koji im se vraća nakon završetka korištenja smještaja, ako nije bilo nikakvih oštećenja (to je obavezno naznačeno u radnoj ponudi).

 


  Koji poslovi nisu dozvoljeni? DS-2019  

Apply Online Now!


Top Offers 58 Offers | See all