Proces verifikacije i dobijanja radne dozvole

Kako bi se mogli prijaviti za J-1 VISA-u, studenti prvo moraju proći proces verifikacije kod američkog sponzora.

Američki sponzor je specijalizovana agencija koja ima dozvolu od američkog State Departmenta da izdaje radne dozvole za programe studentske razmjene. Sponzor je zadužen za verifikaciju poslova, smještaja i osigurava zdravstveno osiguranje. Sponzor nudi i unaprijed verifikovane i provjerene radne ponude u PREMIUM PLACAMENT opciji.

Vaš Viking trenutno sarađuje s 5 američkih sponzora koji nude SELF i PREMIUM opcije programa. 

Nakon što učesnik sam pronađe posao i smještaj (SELF opcija) ili dobije posao preko američkog sponzora (PREMIUM opcija), mora proći proces verifikacije. U procesu verifikacije vaš sponzor provjerava:

  • Studentski status
  • CV i motivaciono pismo
  • Zadovoljava li posao pravila i propise J-1 programa
  • Zadovoljava li smještaj pravila i propise J-1 programa

Kada učesnik uspješno prođe verifikaciju američki sponzor mu izdaje radnu dozvolu (DS 2019 obrazac) sa kojim se učesnik može prijaviti za J-1 VISA-u.

 


  Smještaj Zdravstveno osiguranje  57 |