Opcije Work and Travel programa

Vaš Viking vam nudi nekoliko opcija Work and Travel programa koje birate prilikom upisa:

 

 • PLATINUM PLACEMENT je opcija gdje vi birate poslove iz liste tri naša američka partnera.
 • GOLD PLACEMENT je opcija gdje vi birate poslove iz liste dva naša američka partnera.
 • SILVER PLACEMENT je opcija gdje vi birate poslove iz liste jednog od naših američkih partnera.

 

 • SELF ARRANGED je opcija programa gdje učesnik sam pronalazi posao i smještaj u Americi.(trenutno ova opcija je jedino za bivše učesnike)

 

1. PLATINUM,GOLD,SILVER PLACEMENT

U program je uključeno:

 • Radna ponuda (job offer) i smještaj - detaljne informacije o lokaciji posla, adresi, telefonu poslodavca, poslu, satnici i isplati, broju radnih sati, uslovima i cijeni smještaja i uputstvima za odlazak kod poslodavca;
 • Orijentacioni sastanak i sve informacije vezane za pravila programa i boravak u SAD-u (pre-departure orientation);
 • Prijavljivanje za dobijanje SSN-a (social security number);
 • 24 sata otvoren telefon za hitne slučajeve za vrijeme programa;
 • Obrazac DS-2019 (službeni dokument WAT USA programa, potreban za viza intervju)
 • Zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja programa

Rok za prijavu na PLACEMENT program je 30.03.2019


2. SELF ARRANGED

U program je uključeno:

 • Provjera radne ponude od strane američkog Sponzora (job offer verification);
 • Orijentacioni sastanak i sve informacije vezane za pravila programa i boravak u SAD-u (pre-departure orientation);
 • Prijavljivanje za dobijanje SSN-a (social security number);
 • 24 sata otvoren telefon za hitne slučajeve za vrijeme trajanja programa;
 • Obrazac DS-2019 (službeni dokument WAT USA programa, potreban za viza intervju)
 • Zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja programa

Rok za prijavu na SELF ARRANGED program je 22.02.2019


  Prijavljivanje i dokumentacija PREMIUM PLACEMENT prijave i cijene  57 |