Interview i kriterijum valjanosti poslodavca

Intervjui: većina poslodavaca (na Premium i  Self opciji) zahtijevaju Skype intervju s pojedinim kandidatom prije zapošljavanja. Intervju obično traje oko 10 minuta ,poslodavci tako provjeravaju vaše znanje engleskog jezika i na temelju intervjua vam dodjeljuju posao.

Studenti mogu odraditi intervju sa poslodavcem od kuće ili u našoj kancelariji.

Poslodavci koji zadovoljavaju sledeće uslove će biti odobreni:

  • imaju sezonsku ili privremenu potrebu za zaposlenima;
  • nisu imali otkaze ili štrajk/blokadu radnog mjesta u posljednjih 120 dana;
  • ne zamjenjuju američke (domaće) radnike učesnicima u ovom programu;
  • su sponzoru programa dostavili na vrijeme traženu dokumentaciju na verifikaciju, uključujući valjanu potvrdu o plaćanju naknade za osiguranje radnika, identifikacioni broj poslodavca i ostale potrebne dokumente.

Dokumenti koje je student dužan tražiti od svog potencijalnog poslodavca, te ih dostaviti svom Viking agentu zbog verifikacije istog: 

  1. Workers Compensation Policy (copy of cover sheet)
  2. Copy of Business Licence (cover sheet)

 

  

                                      


  Koji poslovi nisu dozvoljeni? Smještaj  57 |