Šta je to Grace period?

Grace period je naziv za turistički dio Work and Travel USA programa i on traje maksimalno 30 dana. Za vrijeme Grace perioda učesniku programa nije dozvoljeno raditi. Ako učesnik napusti S.A.D.-a tokom Grace perioda neće moći da se vrati u USA.

Grace period po novoj regulativi Američke ambasade moguće je koristiti isključivo u vremenu nakon isteka J1 vize (radne obveze).

Grace period možete, ali i ne morate koristiti. Ako ga želite iskoristiti maksimalno 30 dana, radna obaveza ne smije trajati više od 3 mjeseca.

Npr.: 

Ako Učesniku programa viza (radna obveza) traje od 01.06.2019. - 10.09.2019., on smije koristiti GP do 10.10.2019. 

Ukoliko želi raditi maksimalna 4 mjeseca (01.06.2019. - 10.10.2019.), učesnik nema pravo koristiti GP.


  Zarada DS-2019  57 |