Zašto izabrati „Max Tax Refund“ uslugu?

Zašto izabrati Viking "Max Tax Refund" uslugu?

 

  • Viking ima višegodišnje iskustvo u osiguravanju povraćaja poreza svojim klijentima.
  • Procedura prijave za uslugu „MTR“ je izuzetno jednostavna.
  • Kompletan proces osiguravanja vašeg povraćaja poreza je transparentan, jer vaši čekovi dolaze direktno u Viking od strane američke porezne službe.
  • Najpovoljnija naknada za uslugu povraćaja poreza u Crnoj Gori, koja dospijeva na plaćanje tek kada Viking primi Vaše čekove.
  • Naknada za uslugu je fiksna, bez obzira na iznos vašeg povraćaja i broj poslodavaca ili država u kojima ste radili.
  • Viking se striktno pridržava pravila i procedura za nonimmigrant tax refund (propisi od strane IRS/DOR), s toga možete biti sigurni da nećete imati eventualnih budućih problema sa američkim poreskim vlastima zbog poreskih dugova ili slično.
  • Nudimo korisničku podršku ukoliko sa pojedinim refundom dođe do mogućih komplikacija sa američkom poreznom službom. 
  • Eventualne poteškoće u osiguravanju refunda, rešavamo u ime i u korist klijenta, sve dok refund ne bude osiguran.

  Šta je to usluga Max Tax Refund? Zašto bih trebao poslati porezni obrazac?  68 |