Zašto bih trebao poslati američki porezni obrazac?

Svako ko je ostvario prihode u USA-u, obvezan je poslati porezni obrazac američkim poreznim vlastima.
Sankcija za strane državljane koji to nisu napravili, a trebali su, je naknada utvrđena američkim poreznim zakonom ili u određenim slučajevima - odbijanje vize pri ponovnom apliciranju.

Kako je slanje poreznog obrasca vrlo komplikovana procedura, Viking nudi uslugu "Max Tax Refund" i omogućuje Vam da pošaljete svoj porezni obrazac za zadnjih 5 godina.

Pritom je bitno znati 2 stvari:

  1. trebali biste prijaviti sve poslodavce kod kojih ste radili, odnosno kod kojih ste plaćali porez
  2. svi porezni obrasci trebali bi biti poslani do 15.4.2019. (za 2018.g.)

  Zašto izabrati Viking "Max Tax Refund"? Kako napraviti Tax Refund?  57 |