PREMIUM PLACEMENT prijave i cijene

Poštovani

Od 25.09.2018 vaš Viking je prvi u Crnoj Gori počeo sa prijavama za WORK and TRAVEL 2019 sezonu. Prijaviti se već sada možete na Viking Premium Placement. Prijaviti se možete lično dolaskom u našu kancelariju ili online preko mail-a.

Vaš Viking sarađuje sa čak 5 američkih agencija (Sponzora) koji pronalaze posao i smještaj studentima. Prilikom upisa birate opciju koja vam najviše odgovara odnosno svaka opcija uključuje ponude od određenog sponzora:

SILVER PAKET 990 EUR 

 

Ušesnici dobijaju radne ponude od 1 američkog sponzora

 • prva rata programa 200 EUR
 • druga rata programa 200 EUR
 • treća rata programa 590 EUR

 

GOLD PAKET 1049 EUR

   

    Učesnici dobijaju radne ponude od 2 američka sponzora

 • prva rata programa 200 EUR
 • druga rata programa 200 EUR
 • treća rata programa 250 EUR
 • četvrta rata programa 399 EUR (nakon dobijanja vize)

 

PLATINUM PAKET 1099 EUR 

      Učesnici dobijaju radne ponude od 3 američka sponzora

 • prva rata programa 200 EUR
 • druga rata programa 200 EUR
 • treća rata programa 300 EUR
 • četvrta rata programa 399 EUR (nakon dobijanja vize)

 

Rok za prijavu na PREMIUM PLACEMENT program je 15.04.2019 

 

U cijenu programa je uključeno:

 • Radna ponuda (job offer) i smještaj - detaljne informacije o lokaciji posla, adresi, telefonu poslodavca, poslu, satnici i isplati, broju radnih sati, uslovima i cijeni smještaja te upustva za odlazak kod poslodavca;
 • Orijentacioni sastanak i sve informacije vezane za pravila programa i boravak u SAD-u (pre-departure orientation);
 • Prijavljivanje za dobijanje SSN-a (social security number);
 • 24 sata otvoren telefon za hitne slučajeve za vrijeme programa;
 • Obrazac DS-2019 (službeni dokument WAT USA programa, potreban za viza intervju)
 • Zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja programa

 

Sve naknade uplaćuju se na žiro račun Vikinga. U sklopu cijene programa plaćate:

Premium Placement:

 • Prva rata: 200 EUR (prilikom upisivanja na program)
 • Druga rata: 200EUR (prilikom prijave za radnu ponudu)
 • Treća rata :  590/250/300 EUR (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • SEVIS: 35 USD (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • Docs handling fee: 29 EUR (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • Depozit za rezervaciju avio karte: 100EUR (mora biti plaćen prije razgovora za vizu u američkoj ambasadi)
 • Ostatak cijene avio karte (umanjena za plaćeni depozit), ukoliko je avionska karta kupljena preko Vikingovih rezervacija

 

 

Napomena: Naknada za razgovor za vizu se plaća američkoj ambasadi prilikom rezervisanja termina u iznosu od 160USD. Rezervacije avio karata su moguće isključivo preko Vikingovih rezervacija. Cijena karte je umanjena za plaćeni depozit.

 

 

 

 


  Opcije Work and Travel programa SELF ARRANGED prijave i cijene  57 |