Plaćanje i preuzimanje

Usluge Max Tax Refund plaćate tek kada vaš ček stigne u našu kancelariju; vaš Viking za razliku od drugih agencija vam ne skida postotak povraćaja kao naknadu, nego kompletan iznos povraćaja dolazi na čeku sa vašim imenom. Vikingove usluge imaju fiksnu cijenu nezavisno koliku ste zaradu ostvarili, kod koliko ste poslodavaca radili i u koliko ste State-ova radili.

Cijene usluge:


Federal tax: 40$

State tax: 15$

FICA (Social Security, Medicare): 50$ (ukoliko ste ga plaćali za vrijeme radnog perioda).


Kada čekovi stignu u naše Viking poslovnice, obavijestićemo Vas e-mailom, te Vam poslati predračun za uplatu naknade za povraćaj poreza. Nakon toga ček možete lično preuzeti ili Vam ga možemo poslati na kućnu adresu. 

 


  Šta sa drugim porezima?57 |