Šta je to usluga Max Tax Refund?

Usluga "Max Tax Refund" Vam omogućava povraćaj poreza koji ste plaćali za vrijeme trajanja radnog dijela programa WAT USA.

Svi J1 učesnici dobijaju platu (paycheck) umanjenu za federal i state porez. Kako J1 studenti nisu američki državljani, imaju pravo zatražiti povraćaj plaćenog poreza na kraju kalendarske godine.

Naša usluga vam omogućava, uz vrlo jednostavnu proceduru i povoljnu naknadu, povraćaj Vašeg novca.

 57 |