Države bez State tax-a

Određene države (State) ne obračunavaju porez a neke ne vraćaju uplaćeni State porez tako da za navedene države nije moguće napraviti povraćaj poreza:

  • Alaska
  • Florida
  • Nevada
  • New Hampshire
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Washington
  • Wyoming
  • Wisconsin

 

*Napomena: Bez W2 formulara nije moguće dobiti povraćaj State poreza za saveznu državu Maryland


  Koliki je iznos povraćaja poreza? Šta sa drugim porezima?  57 |