SELF ARRANGED prijave i cijene

Poštovani

Vaš Viking nudi najpovoljniju opciju Self Arranged programa u Crnoj Gori, gdje student sam pronalazi posao i smještaj. Prijaviti se možete lično dolaskom u našu kancelariju ili online preko mail-a.

 SELF ARRANGED  850 EUR 

 • prva rata programa 200 EUR
 • druga rata programa 350 EUR
 • treća rata programa 300 EUR

 

 U cijenu programa je uključeno:

 • Provjera radne ponude od strane američkog Sponzora (job offer verification);
 • Orijentacioni sastanak i sve informacije vezane za pravila programa i boravak u SAD-u (pre-departure orientation);
 • Prijavljivanje za dobijanje SSN-a (social security number);
 • 24 sata otvoren telefon za hitne slučajeve za vrijeme trajanja programa od strane Viking-a i Vašeg američkog sponzora
 • Obrazac DS-2019 (službeni dokument WAT USA programa, potreban za viza intervju)

 

Rok za prijavu na SELF ARRANGED program je 15.03.2019

Sve naknade uplaćuju se na žiro račun Vikinga. U sklopu cijene programa plaćate:


Self Arranged:

 • Prva rata: 200 EUR (prilikom upisa u program)
 • Druga rata: 350 EUR (prilikom predaje Job Offera na verifikaciju)
 • Treća rata: 300 EUR
 • SEVIS: 35 USD (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • Docs handling fee: 29 EUR (prilikom potpisivanja radne ponude)

 Napomena: Naknada za razgovor za vizu se plaća američkoj ambasadi prilikom rezervisanja termina u iznosu od 160USD. Rezervacije avio karata su moguće isključivo preko Vikingovih rezervacija. Cijena karte je umanjena za plaćeni depozit u iznosu od 100 EUR.


  PREMIUM PLACEMENT prijave i cijene Studenti koji studiraju u inostranstvu  57 |