Šta sa drugim porezima?

Studenti koji su radili u USA-u sa J-1 vizom, oslobođeni su plaćanja poreza: Social Security, FICA, and Medicare. Ponekad poslodavci ipak uzmu i te poreze, ali povraćaj navedenih poreza je 100%.

Procedura za povraćaj ovih poreza je duža (ponekad 10 mjeseci) i nešto komplikovanija. Agencija Viking Travel obavlja povraćaj i ovih poreza za svoje klijente.


  Države bez State Tax-a Plaćanje i preuzimanje  57 |